ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onvoorwaardelijk onderdeel uit van een boeking van een accommodatie bij Arctic Home Experience.

Acceptatie

Een boeking van een accommodatie kan gemaakt worden per email, via de website of per telefoon. Na acceptatie zal Arctic Home Experience altijd een bevestigingsmail en factuur sturen waardoor de boeking definitief is.

Reisdocumenten

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten.

Aansprakelijkheid/ Eigen risico

Arctic Home Experience is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan (mede) recreant door welke oorzaak dan ook.

Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is geheel voor eigen risico.

Arctic Home Experience is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde accommodatie niet aan de eisen of wensen van de recreant voldoet.

Klachten ter plaatse

Mocht u onvolkomenheden constateren of tijdens de huur problemen ondervinden, neem dan altijd direct contact op met Arctic Home Experience.

Zij zullen er alles aan doen één en ander snel en goed op te lossen. Indien zij er onverhoopt niet in slagen u tevreden te stellen laat hiervan dan rapport op maken. Klachten die later worden ingediend kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Achteraf is het dus niet mogelijk te reclameren.

Betalingscondities

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s.

Bij boeking dient een aanbetaling van 40% te worden voldaan. De resterende 60% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de vakantie te zijn voldaan.

Indien niet binnen de gestelde termijnen de betaling wordt voldaan bent u, indien u ook na de eerste aanmaning niet tot betaling bent overgegaan, de wettelijke rente verschuldigd alsmede de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten.

Annulering voorwaarden

Bij annulering zijn onderstaande bedragen verschuldigd:

  • tot 8 weken voor aanvang huur accommodatie 40 %,
  • tot 6 weken voor aanvang huur accommodatie 60 %,
  • binnen 6 weken voor aanvang huur accommodatie 100 %.

Voorbehoud

Arctic Home Experience behoudt zich het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen zal ondervinden van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging of om economische redenen, de geboekte accommodatie te annuleren, waarbij de betaalde huur volledig zal worden gerestitueerd.